مطالب آموزشی, ارور کدها

کدهای خطا پکیج آریستون

کدهای-خطای-پکیج-آریستون

کدهای خطا پکیج آریستون موضوعی است که در این مقاله قصد داریم به شرح آن پردازیم. پکیج آریستون یکی از برندهای معتبر در بازار بوده که دارای طرفداران بسیاری می باشند.

مشاوره دیجی امداد رسان

ارورهای پکیج آریستون عبارتند از: 

فهرست محتوا

✔ کد خطا ۱۰۱ پکیج آریستون

ارور ۱۰۱ در پکیج های آریستون به دلیل گرمای بیش از حد پکیج می باشد.


✔ کد خطا ۱۰۳ پکیج آریستون

در صورتی که این ارور در پکیج آریستون دیده شود می تواند به دلیل نبود آب در مدار و یا ایراد در سیرکولاسیون پکیج باشد.


✔ کد خطا ۱۰۴ پکیج آریستون

ارور ۱۰۴ در پکیج آریستون به دو دلیل اتفاق می افتد، یکی به دلیل خرابی مدار سیرکولاسیون دستگاه و یا دیگری به دلیل عدم وجود آب در مدار می باشد.


✔ کد خطا ۱۱۰ پکیج آریستون

ارور ۱۱۰ در پکیج به دلیل کوتاه شدن سنسور رفت دستگاه گرمایشی می باشد.


✔ کد خطا ۱۱۲ پکیج آریستون

نمایش این ارور در پکیج آریستون می تواند به علت کوتاه بودن سنسور برگشت گرمایشی رخ دهد.


✔ کد خطا ۱۱۴ پکیج آریستون

این ارور به دلیل کوتاه شدن سنسور بیرونی اتفاق می افتد.


✔ کد خطا ۲۰۱ پکیج آریستون

دلیل نمایش این ارور کوتاه شدن ان تی سی سنسور آب گرم می باشد.


✔ کد خطا ۲۰۲ پکیج آریستون

این ارور به علت کوتاه شدن سنسور پایینی مخزن اتفاق می افتد.


✔ کد خطا ۲۰۳ پکیج آریستون

ارور ۲۰۳ در پکیج آریستون می تواند به علت کوتاه شدن سنسور سویٔیچ رخ دهد.


✔ کد خطا ۲۰۴ پکیج آریستون

این ارور نشان دهنده کوتاه شدن سنسور کلکتور خوشیدی می باشد.


✔ کد خطا ۲۰۶ پکیج آریستون

این ارور به دلیل کوتاه شدن سنسور ورودی بهداشتی خورشیدی اتفاق می افتد.


✔ کد خطا ۲۰۷ پکیج آریستون

این کد خطا به دلیل دمای بیش از حد مانیفولد خورشیدی به وجود می آید.

مشاوره دیجی امداد رسان

مرکز تخصصی عیب یابی و تعمیر انواع پکیج دیواری آریستون در تهران

دیجی امداد رسان

 

جهت درخواست خدمات یا مشاوره با ما تماس بگیرید

 

✔ کد خطا ۲۰۸ پکیج دیواری آریستون

ارور ۲۰۸ نشان دهنده افت دمای مانیفولد خورشیدی دستگاه می باشد.


✔ کد خطا ۳۰۱ پکیج آریستون

این ارور نشان دهنده خطای EEPROM می باشد.


✔ کد خطا ۳۰۲ پکیج دیواری آریستون

ارور ۳۰۲ موجود بر روی پکیج آریستون به دلیل خطای برقراری ارتباط می باشد.


✔ کد خطا ۳۰۳ پکیج آریستون

این ارور به دلیل خطای داخلی برد اتفاق می افتد.


✔ کد خطا ۳۰۴ پکیج دیواری آریستون

در صورتی که در پانزده دقیقه بیشتر از پنج ریست انجام شود این ارور نمایش داده می شود.


✔ کد خطا ۳۰۵ و ۳۰۶ و ۳۰۷ پکیج آریستون

این ارورها به دلیل خطای برد اتفاق می افتد و برای رفع آن باید از یک متخصص کمک بگیرید.


✔ کد خطا ۴۰۱ پکیج آریستون

این ارور به دلیل بروز ایراد در برقراری ارتباط میان مودم و باس رخ می دهد.


✔ کد خطا ۴۰۲ پکیج آریستون

در صورت خطای داخلی مودم این ارور بر روی صفحه نمایش پکیج آریستون نمایش داده می شود.


✔ کد خطا ۴۰۳ پکیج آریستون

ارور ۴۰۳ در پکیج آریستون بروزایراد در سیم کارد مودم می باشد.


✔ کد خطا ۴۰۴ پکیج آریستون

در صورتی که بین مودم و کارد ارتباط درستی برقرار نشد، ارور ۴۰۴ نمایش داده می شود.


✔ کد خطا ۴۰۵ و ۴۰۶ پکیج آریستون

این دو ارور در هنگام خطای داخلی مودم به وجود می آید.


✔ کد خطا ۴۰۷ پکیج آریستون

این ارور به دلیل کوتاه شدن سنسور اتاقی پکیج اتفاق می افتد.


✔ کد خطا ۵۰۱ پکیج آریستون

با نبود شعله این کد ارور بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود.


✔ کد خطا ۵۰۲ پکیج دیواری آریستون

نمایش این ارور بر روی صفحه نمایش به دلیل بسته شدن شیر گاز و یا تشخیص شعله اتفاق می افتد.


✔ کد خطا ۵۰۳ پکیج آریستون

در صورت یکنواخت نبودن شعله پکیج ارور ۵۰۳ بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود.


✔ کد خطا ۵۰۴ پکیج آریستون

تشخیص سه بار جدا شدگی در فرآیند کار این ارور نمایش داده می شود.


✔ کد خطا ۶۰۱ و ۶۰۲ پکیج آریستون

این دو ارور به دلیل فعال شدن ترموستات دود به وجود می آید.


✔ کد خطا ۶۰۷ پکیج آریستون

ارور ۶۰۷ در پکیج آریستون به دلیل فعال شدن پرشر سوییچ پیش از مرحله احتراق بروز می دهد.


✔ کد خطا 6P1 پکیج آریستون

در صورتی که در بسته شدن پرشر سوییچ مشکل به وجود بیاید این ارور بر روی صفحه نمایش نمایان می شود.


✔ کد خطا 6P2 پکیج آریستون

چنانچه در هنگام روشن بودن فن پرشر سوییچ باز شود این ارور بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود.


✔ کد خطار ۸۰ پکیج آریستون

ارور ۸۰ در پکیج آریستون به معنای افزایش یسش از اندازه دما بوده که در این حالت حد عمل می کند.


✔ کد خطا ۸۰ ۷۰ پکیج آریستون

این ارور در صورت تشخیص شعله و یا عدم تشکیل شعله نمایش داده می شود.


✔ کد خطا ۸۰ ۶۰ و ۷۰ ۶۰ پکیج آریستون

در صورتی که سیستم ضد یخ زدگی فعال شود ایت ارور بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود.


✔ کد خطا ۸۰ ۷۰ ۶۰ و ۶۰ پکیج آریستون

این ارور در پکیج آریستون به معنای بروز نشتی در مدار آب می باشد.


✔ کد خطا ۷۰ ۵۰ پکیج آریستون

باز بودن مدار ان تی سی ثانویه آب گرم بهداشتی از دلایل نمایش ارور ۷۰ ۵۰ می باشد.


✔ کد خطا ۸۰ ۷۰ ۵۰ پکیج آریستون

این ارور باز بودن مدار ان تی سی اصلی آب گرم رفت می تواند باعث نمایش این ارور بر روی صفحه نمایش شود.


✔ کد خطا ۸۰ ۶۰ ۵۰ پکیج آریستون

این ارور به دلیل باز بودن مدار ان تی سی اصلی آب گرم می باشد.


✔ کد خطا ۷۰ ۶۰ ۵۰ پکیج آریستون

این ارور به دلیل تلاش برای احتراق در هنگام کار کردن می باشد.


✔ کد خطا ۷۰ ۴۰ پکیج آریستون

در صورتی که ارور ۷۰ ۴۰ را بر روی صفحه نمایش خود مشاهده کردید می تواند به دلیل بروز ایراد در اتصالات باشد یا به عبارتی به دلیل خطای فیوز باشد.


✔ کد خطا ۸۰ ۶۰ ۴۰ پکیج آریستون

این ارور به دلیل عدم وجود جریان هوا به وسیله فن باشد.


✔ کد خطا ۷۰ ۶۰ ۴۰ پکیج آریستون

این ارور به دلیل خطای پرشر سویٔیچ دود باشد.


✔ کد خطا ۸۰ ۵۰ ۴۰ پکیج آریستون

ارور ۸۰ ۵۰ ۴۰ در پکیج آریستون به دلیل باز بودن مدار ان تی سی آب گرم باشد.


✔ کد خطا ۸۰ ۷۰ ۵۰ ۴۰ پکیج آریستون

این ارور به دلیل دمای بیش از اندازه داخل تانک اتفاق می افتد.


✔ کد خطا ۳۰ پکیج آریستون

ارور ۳۰ به دلیل ایراد در برقراری ارتباط مابین دو برد رخ می دهد.


✔ کد خطا ۸۰ ۹۰ پکیج آریستون

این ارور به دلیل فعال شدن کلید حرارتی نمایش داده می شود.


مشاوره دیجی امداد رسان

رفع ارورهای خطا پکیج آریستون

برای برطرف کردن کدهای خطا پکیج آریستون بهتر است از یک متخصص کمک بگیرید. از آن جا که پکیج آریستون دارای اروره های گوناگونی می باشد باید تعمیرکار به این کدها مسلط بوده و به راحتی آن را تشخیص داده و رفع کند. در صورتی که به یک تعمیرکار با تجربه برای رفع کدهای خاطا پکیج آریستون به دنبال یک تعمیرکار حرفه ای هستید می توانید از طریق شماره های درج شده در سایت با دیجی امداد رسان تماس حاصل نمایید.اگر اطلاعات کافی در رابطه با انواع ارار ها و کد خطا های داشته باشیم به راحتی می توانیم به علت روشن نشدن پکیج دیواری پی ببریم. اگر اطلاعات کافی در رابطه با انواع ارور ها و کد خطا های داشته باشیم به راحتی می توانیم به علت روشن نشدن پکیج دیواری پی ببریم.

 

هزینه رفع ارور پکیج آریستون

پکیج های آریستون دارای کدهای گوناگونی است به همین دلیل نمی توان به راحتی قیمت آن را تشخیص داد. بنابراین باید ابتدا تعمیرکار پکیج را بررسی کرده و سپس قیمت رفع کدهای خطا پکیج آریستون را برآورد کند. جهت اطلاع از هزینه رفع کدهای خطا پکیج آریستون از طریق شماره های درج شده در سایت با یجی امداد رسان تماس گرفته تا کارشناسان ما شما را راهنمایی کنند.

چرا برای رفع کدهای خطا پکیج آریستون باید از دیجی امداد رسان کمک بگیریم؟

دیجی امداد رسان دارای متخصصان مسلط به کدهای خطا پکیج آریستون بوده و با تخصص و تجربه ای که در این زمینه ها دارند می توانند باعث رفع سریع پکیج شما شوند.

این افراد بسیار وقت شناس بوده و راس ساعت تعیین شده در محل مورد نظر شما حاضر می شوند.

تعمیرکاران دیجی امداد رسان با استفاده از قطعات فابریکی باعث افزاش عمر عملکرد پکیج شما خواهند شد.

دیجی امداد رسان در ۲۴ ساعت شبانه روز آماده خدمت رسانی به شما شهروندان عزیز در تمامی نقاط تهران می باشند.

مرکز تعمیرات تخصصصی دیجی امداد رسان با تعمیر صحیح و اصولی باعث کاهش هزینه های تعمیر شما خواهند شد و همچنین این افراد با سابقه طولانی ای که در زمینه نصب، سرویس و تعمیر پکیج آریستون دارند موفق به کسب رضایت مشتریان شده اند. در صورتی که برای تعمیر و رفع کدهای خطا پکیج آریستون به دنبال متخصصین با تجربه هستید کافیست از طریق شماره های درج شده در سایت با این مرکز تماس حاصل نمایید.

مشاوره دیجی امداد رسان

مرکز تخصصی عیب یابی و تعمیر انواع پکیج دیواری آریستون در تهران

دیجی امداد رسان

 

جهت درخواست خدمات یا مشاوره با ما تماس بگیرید

5/5 - (2 امتیاز)

مطالب مرتبط

۱ نظر در “کدهای خطا پکیج آریستون

  1. سمیه گفت:

    ما ۷ ماه ازاین پکیج استفاده میکنیم الان سه ارور ۱۹۱ و۱۰۴ ۱۰۷ رونشون میده.نماینده اومده باز کرده میگه مبدل شما رسوب کرده برده رسوب گیری کنه.میگه از کارخانه یه قسمتش بسته است.باز بردیم نماینده میگه تهران میگه به ما مربوط نمیشه.پس این ۳۰ ماه گارانتی طلایی و۱۰ گارانتی برای چیه.مگه پکیج تو عرض ۷و۸ماه خراب میشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *