مطالب آموزشی

بانک ارور پکیج ها

بانک-ارور-پکیج

نمایندگی تعمیرات ایران رادیاتورمشاوره دیجی امداد رسان

ارور C40 :خرابی برد کنترل

ارور 406070 : فن خاموش است، ولی فرشر سوئیچ دود وصل است

ارور 406080 :  فن روشن است اما فرشرسوئیج دود قطع است

ارور 4070: باز شدن سوئیچ آب، کمبود آب در مدار، احتمال دارد سوئیج آب هم خراب باشد.

ارور 407080:  ترموستات ایمنی قطع کرده اما دمای آب شوفاژ معمولی می باشد، خرابی ترموستات

ارور 4080 : حسگر دود فعال شده است

ارور 50 60 : سنسور شوفاژ اتصال کوتاه کرده است، خرابی ان تی سی

ارور 5070 : اتصال کوتاه شدن سنسور آب گرم، خرابی ان تی سی مصرفی

ارور 507080 : سنسور شوفاژ از مدار قطع شده است

ارور 5080 :  باز شدن سنسور آب گرم، آب مصرفی ان تی سی اشکال دارد یا خراب است

✔ ارور 6070 : عملکرد ضد یخ زدگی با پمپ روشن ، عملکرد یخ زدگی با مشعل روشن

✔ ارور 6080 :  عملکرد ضد یخ زدگی با پمپ روشن

✔ ارور 70 :  افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از 89 درجه

✔ ارور 7080 : سنسور شعله یون

✔ ارور 80 : باز شدت ترموتستات ایمنی 105 درجه

نمایندگی تعمیرات پکیج بوشپارامتر های ارور کامفورد

a2,a3,a4,a6,a7,a8,a9,aa,ac,ad,b1,c1,c3,c4,c6,ca,cc,dc,d4,d5,e2,e9,e8,f0,f7,fa,fb

کد خطا های کلاس 6000w

A7,ab,c1,c4,c6,c7, e2,e9,ea,f7,fa,fd,11p,dv

کد خطا های پکیج مدل کلاسیک

a2,a3,a4,a6,a7,a8,a9,aa,ac,ad,b1,c1,c3,c4,c6,ca, cc,dc,d4,d5,e2,e9,e8,f0,f7,fa,fb

کد خطا های کلاسیک سیلور

E2,e3, e4,e6,e7,e8,ea,a9,aa,ac,ad,b1,c1,c3,c4,c6,ca,cc,dc,dd,d4,d5,ea,e9,ea,f0,f7

کد خطاهای یورو اسمارت

✔ با روشن کردن دستگاه هیچ عملیاتی رخ نمی دهد، و ال ای دی دستگاه روشن نمی شود:

 جریان برق وجود ندارد، فیورزf1,f2 سوخته است. برد خراب است.

✔ مدار گرمایشی عمل نمی کند، ولی دمای آب مصرفی مناسب است:

 جامپر بین پایه های ال اس به ال آر باز شده است و یا قسمت ارتباطی بین ترموستات اتاقی یا پایه ال آر اشتباه شده است، ترموستات و برد کنترلی خراب است.

✔ چراغ دکمه ریست در هر چهار ثانیه یک بار روشن و خاموش می شود و دومین و پنجمین ال ای دی از چپ 45 و 90 درجه چشمک می زند:

سنسور دود در دستگاه بدون فن ، پشر سوئیچ دود در دستگاه فن دار خراب است.

✔ چراغ ریست چهار بار در ثانیه روشن می شود:

 اشکال در ان تی سی گرمایش، اشکال در ان تی سی مصرفی، اشکال در سنسور ان تی سی دود، اشکال در فن اشکال در پرشر سوئیچ دود یکیج بوش، اختلال در سیم کشی، خرابی کلید کد یا پرامتر.

✔جرم گرفتن مبدل:

 چراغ ریست هشت بار در ثانیه روشن می شود، این ارور نشان دهنده خرابی پکیج نیست بلکه در زمانی ظاهر می شود که پتاسیمتر تنظیم دما در حالت مینیموم و ماکسیموم قرار دارد.

✔ چراغ ریست هر ثانیه یک بار خاموش می شود:

عدم تشخیص شعله، ترموستاد حد عمل کرده، اشکال در شیر کنترل گاز یا شیر فشار گاز، اشکال در سیم کشی.

نمایندگی پکیج بوتانکد خطا های پکیج بوتان مدل 324

قرمز  یک دهم ثانیه ( قرمز چشمک زن هر یک دهم ثانیه یک چشمک زده می شود در ثانیه شش بار چشمک می زند ) قطعه ان تی سی

قرمز پنج دهم ثانیه ( پشت سر هم چشمک می زند ) قطعه پتانسیومتر  مصرفی بین 80 و 70 گرمایش

قرمز ثابت ( هر یک ثانیه یک بار چشمک می زند ) قطعی،  خرابی یا عمل نکردن کلید حرارتی یا ترموستات دوبل ، عدم تشکیل شعله، شیر گاز جرقه زنی حسگر،

قرمز هر یک ثانیه ( در هر یک ثانیه دوبار چشمک می زند) روشن نشدن مشعل بین دو یا سه سیکل جرقه زنی

قرمزهر یک دوثانیه ( هر یک ثانیه دوبار می زند ) اشکال در کلید حداقل فشار آب یا فیوز دوآمپر

مشاوره دیجی امداد رسان

کد خطا هی پکیچ بوتان تیپ آلتا

زرد ثابت: مصرفی، ان تی سی مصرفی قطع است

زرد چشمک زن: وضعیت حداکثر توان مقدار مصرفی، توان دستگاه می باشد

قرمز ثابت: گرمایش ان تی سی ترموستات دود، عدم تشکیل شعله، برد کنترل اشکال دارد، کلید حداقل فشار آب

قرمز چشمک زن: کلید حرارتی عمل کرده

چراغ سبز ثابت: مشعل روشن است

چراغ سبز چشمک زن یک تا پنج ثانیه : پنج بار در یک ثانیه سیستم به حالت آماده باش و آماده به کار است. تقاضایی صادر نشده است.

چراغ سبز چشمک زن سریع: ورودی و خروجی محدود،  میزان ورودی و خروجی را چک کنید.

چراغ سبز چشمک زن هر پنج دهم ثانیه: حالت زمستانه، حالت انتظار، پرشر دود، مجموعه فن گیرپاژ پمپ، اشکال در کلید حداقل فشار آب تا ده دقیقه، قفل کردن ان تی سی مقاومت کاذب، اشکال در کلید فشار چگالیده.

کدهای خطای پکیج بوتان مدل اپتیما

در صورتی که دستگاه شما یکی از مواردی که در قسمت پایین ذکر خواهد شد را نشان داد ، حتما در اولین فرصت با نمایندگی دیجی امداد رسان تماس بگیرید.

زرد ثابت: مصرفی، ان تی سی قطع کرده است

زرد چشمک زن: وضعیت حداکثر توان، مقدار مصرفی از توان دستگاه بیشتر است.

قرمز ثابت: گرمایش ان تی سی ترموستات دود، عدم تشکیل شعله، برد کنترل، اشکال در کلید حداقل فشار آب

قرمز چشمک زن: کلید حرارتی عمل کرده

چراغ سبز ثابت : مشعل روشن است

چراغ سبز چشمک زن پنج بار در یک ثانیه: : پنج بار در یک ثانیه سیستم به حالت آماده باش و آماده به کار است. تقاضایی صادر نشده است.

چراغ سبز چشمک زن سریع: ورودی و خروجی محدود،  میزان ورودی و خروجی را چک کنید.

چراغ سبز چشمک زن هر پنج دهم ثانیه: حالت زمستانه، حالت انتظار، پرشر دود، مجموعه فن گیرپاژ پمپ، اشکال در کلید حداقل فشار آب تا ده دقیقه، قفل کردن ان تی سی مقاومت کاذب، اشکال در کلید فشار چگالیده

کد خطا های پکیج بوتان مدل بنزل پرو

 56, 57, 58, 59, 60, EL21, EL22, EL30, EL31, EL50, 20, 21, 22, 30, 31, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 10, 11

تعمیر پکیج بوتان مدل روما

در صورتی که پکیج شما این چنین کد خطا ها یا ارور ها را نشان دهید به معنی این است که دستگاه نیاز به تعمیر دارد کد خطاها شامل: چشمک زن چراغ زمستانه تابستانه، A01, A02, A03, A04, A06, A07, A11, ADG

کد خطا های پکیج بوتان مدلCV

E1, E13, E15, E17, E2, E25, E27, E29, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E99

کد خطا های پکیج بوتان مدل نگا بنزل

1، 2، 3، 4، 5،6، 7، 8، چشمک زرد،  چشمک زن قرمز

کد خطا های پکیج بوتان مدل ورنا 888

E01, E02, E03  ، قفل دائم E04 ، قفل موقت، E06, E07, E09, E11, E12, E26, E37, E40, E41, E42, E43, E44, E62, E72, E80, E81, E82, E83, E84, E98, E99

کد خطا های پکیج بوتان مدل دستگاه پرلا

ADG, E01, E02, E03, E04, E06, E07, E011,   چشمک زن چراغ و دما

کد خطا های پکیج بوتان مدل کالدا

قرمز ثابت: عملکرد یا قطعی کلید حرارتی یا قطعی ترموستات دود

  قرمز چشمک زن:  قطعی در ان تی سی

قرمز زرد، زرد همزمان : اشکال در کلید حداقل فشار آب

تعمیر پکیج بوتان مدل calda venezia

زرد چشمک زن: وضعیت سوپد  یا حداکثر توان

زرد ثابت: سنسور ان تی سی مصرفی قطع کرده

سبز یک تا پنج ثانیه چشمک زن : آماده به کار، عدم تقاضا برای استفاده ذ

سبز ثابت: مشعل روشن

سبز هر پنج دهم ثانیه چشمک زن: حالت زمستانه ، حالت انتظار، پرشر دود ، گیر پاژ پمپ

سبز چشمک زن سریع: سیستم کنترل چک شود

قرمز ثابت: سنسور ان تی سی گرمایش ترموستات دود، عدم تشکیل شعله برد کنترل

قرمز چشمک زن

مشاوره دیجی امداد رسان

پکیج مرکوری کد خطا E1

ارور E1 هنگامی بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود که شعله تشکیل نشود. این مشکل هنگامی رخ می دهد که گاز به درستی به مشعل نرسد و یا سنسور جرقه زن دچار مشکل شده باشد و برای حل آب باید ابتدا گاز ساختمان را چک کرده و در صورت وجود گاز در ساختمان، جرقه زن را تعویض نمایید.

کد خطا E2

این کد خطا به وسیله فیوز اعلام می گردد و دلیل آن می تواند خرابی پمپ، گرفتگی مسیر، رسوب گرفتن مبدل ثانویه و یا بسته بودن شیرهای رادیاتور باشد و برای از بین بردن این خطا باید هر کدام را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داده و سپس مشکل را حل نمایید.

کد خطا E3

هنگامی کها یرادی در فن و یا سویٔیچ ایمنی دودکش به وجود بیاید این ارور بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود. برای رفع این ایراد باید پرشر هوا و فن و پروانه های آن راب ررسی کرده تا ایرادی نداشته باشند.

کد خطا E4

با کم بودن آب درون دستگاه ارور E4 بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود که به وسیله سویٔیچ فشار این خطا اعلام می گردد. برای رفع آن باید بار دستگاه را بر روی یک و نیم تنظیم کنید و در صورتی که با تنظیم بار مشکل برطرف نشد،‌ پرشر سویٔیچ آب خراب شده و نیاز به تعمیر و یا تعویض دارد.

   کد خطا E6

هنگامی که سنسور آب گرم مصرفی دچار ایراد شود این ارور را بر روی صفحه نمایش مشاهده می کنید. این خطا به وسیله ان تی سی آب گرم مصرفی اعلام می شود و با تعویض آن مشکل حل می گردد.

کد خطا E7

با خرابی سنسور رفت گرمایشی این ارور نشان داده می شود و باید سنسور شوفاژ تعویض شده تا این خطا از بین برود.

کد خطا E9

ارور E9 هنگامی بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود که سیستم دچار یخ زدگی شده باشد. با استفاده از ضد یخ می توانید این یخ زدگی و خطا را برطرف نمایید.

کد خطا E10

هنگامی ارور E10 را مشاهده می کنید که مبدل رسوب گرفته باشد و با رسوب گیری صحیح و اصولی این مشکل از بین می رود.

کد خطا EC

ارور EC هنگامی نمایش داده می شود که برد و یا سوکت های برد مشکل پیدا کند و برای رفع آن باید این مشکل حل شود و با توجه به حساسیت این قطعه بهتر است تعویض آن را به یک متخصص بسپارید.

کد خطا EL

ارور EL نشان دهنده ایراد در ورودی آب سرد می باشد.

کد خطا EF

با افزایش بیش از اندازه آب گرم مصرفی این ارور بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

کدهای خطا پکیج مرکوری مدل combo dc28

ارور co پکیج مرکوری

این کد نمایانگر حالت یخ زدگی دستگاه می باشد. با نمایش ارور پکبج مرکوری متوجه می شویم که کلید محافظ یخزدگی خاموش است.

ارور cs پکیج مرکوری

این ارور نشان دهنده خرابی سنسور برگشت مدار می باشد که باید تعویض شود.

ارور  DH پکیج مرکوری

با نمایش این کد بر روی صفحه نمایش می توانیم پی به عدم ایجاد شعله و یا خرابی جرقه زن ببریم که در مرحله اول باید از باز بودن شیر مطمیٔن شده و سپس مجرای لوله گاز را چک کنید تا مسدود نشده باشد.

کد خطا Fy پکیج مرکوری

این ارور در هنگام از کار افتادن فن اتفاق می افتد و در این مواقع باید مسیر دودکش را بررسی کرده تا مسدود نشده باشد و سپس فن و ملحقات آن را چک کنید و در صورت خرابی تعویض نمایید.

ارور GS پکیج مرکوری

با مسدود شدن مبدل حرارتی ارور GS بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود و باید مبدل را رسوب گیری کرده و سپس پمپ دستگاه را بررسی کنید.

ارور HS پکیج Mercury

 ارور پکیج مرکوری نشان دهنده خرابی سنسور برگشت مدار گرمایش می باشد و باید برای رفع آن سنسور را تعویض نمایید.

ارور Sy پکیج Mercury

با افت فشار بار پکیج این ارور نمایش داده می شود و در نتیجه با تنظیم صحیح آن این مشکل حل می شود.

مشاوره دیجی امداد رسان

گلدیران✔ کد خطا E1 پکیج گلدیران

 E1 در پکیج گلدیران به دلیل شکسته شدن یون تشخیص جرقه در سیستم شعله پکیج قابل تشخیص نبوده و دستگاه خاموش می شود. برای رفع این ارور ابتدا از ورود گاز به دستگاه اطمینان حاصل نمایید. سپس جرقه زن را بررسی کرده و در صورت خرابی آن را تعویض نمایید. در غیر این صورت مسیر دوکش را بررسی کرده تا دچار گرفتگی نشده باشد.

✔ کد خطا E2 پکیج گلدیران

در صورتی که دمای مبدل بالا باشد ارور E2 بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود. رایج ترین دلیل این مشکل رسوب گرفتن مبدل ها می باشد که باید مبدل ها به وسیله اسید شرکتی شستشو شود. از دیگر دلایلی که می تواند عامل این مشکل باشد، خرابی سنسور حرارتی بوده که باید تعویض گردد.

✔ کد خطا E3 پکیج گلدیران

با بروز مشکل در لوله های آب گرم ارور E3 نمایش داده می شود. در هنگام بروز این خطا احتمالا نشان دهنده رسوب گیری لوله های شوفاژ می باشد و باید رسوب گیری انجام شود. بهتر است رسوب گیری به دست افراد متخصص انجام شده تا در آینده مشکل ساز نشود.

✔ کد خطا E4 پکیج گلدیران

این ارور هنگامی رخ می دهد که فشار آب در مدار بیش از اندازه کاهش یافته باشد و برای رفع این ارور ابتدا دستگاه را چک کرده که نشتی نداشته باشد. در صورت عدم نشتی احتمال دارد که فشار پکیج به شکل دقیق تنظیم نشده باشد و برای تنظیم آن شیر پرکن را باز کرده تا فشار بر روی یک و نیم برسد.

✔ کد خطا E6 و E7 پکیج گلدیران

در صورتی که سنسور ان تی سی پکیج به درستی کار نکند دمای آب نمی تواند بر روی میزان دلخواه تنظیم شود و به همین دلیل ارور E6 و E7 بر روی نمایشگر پکیج نشان داده می شود. تنها راه حل رفع این خطا تعویض ان تی سی می باشد.

✔ کد خطا E9 پکیج گلدیران

در صورت یخ زدگی پکیج این ارور بر روی صفحه نمایش پکیج گلدیران نمایش داده می شود. برای رهایی از این ارور و کارکرد دوباره پکیج، باید لوله های مبدل را گرم نگه دارید و یا می توانید با سشوار آن را گرم کنید. احتمال نشتی نیز در این مواقع وجود داشته و باید دستگاه را بررسی نمایید. خرابی ان تی سی نیز می تواند باعث بروز این خطا شود.

پکیج آریستون ارور 4050 در دستگاه معمولی ثابت: گردش آب ناکافی، اجرای دی ست فقط بعد از 120 ثانیه امکان پذیر است.

✔ ارور 4050 چشمک زن: گردش آب ناکافی

✔ ارور 406080 چشمک زن: اولین اقدام به روشن شدن ناموفق

✔ ارور 506070: تشخیص شعله با شیر گاز یا شیر گاز بسته، احتمال آتش سوزی یا خرابی سنسور

✔ ارور 5060 ثابت: نیاز به پر کردن فشار آب، فشار آب کم است

✔ ارور 607080 چشمک زن: خاموش شدن شعله

✔ ارور 5060 : نیاز به پر کردن فشار آب

✔ ارور 6070 چشمک زن: مدار یا اتصال کوتاه، سنسور دمای جریان گرمایشی مرکزی

✔ ارور 7080 چشمک زن: مدار یا اتصال کوتاه، سنسور دمای جریان برگشت گرمایش مرکزی

✔ ارور 70 چشمک زن: خطای ارتباط بین برد الکتریکی اصلی و رابط کاربری

✔ ارور 80 ثابت: خطای برد الکتریکی اصلی

✔ ارور 80 چشمک زن: خطای برد

✔ ارور 90 ثابت: گرم شدن بیش از حد

✔ علامت دود کش: خروجی ناموفق دود، خطای سنسور دود

✔ علامت شعله: عدم تشخیص شعله

مشاوره دیجی امداد رسان

پکیج ایساتیسکدهای خطای پکیج ایساتیس مدل کاریز 26 :

کد خطای E01 پکیج ایساتیس

گرمایش بیش از حد

عدم نصب صحیح یا  خرابی سنسور NTC

خرابی ترموستات حد و یا کابل آن

خرابی پمپ

گرفتگی مسیر سیستم

تنظیم نبودن شیر گاز

کد خطای E02

تغییر دمای آب گرم گرمایش رفت در یک ثانیه بیشتر از 7 درجه سانتیگراد.

در این حالت عوامل زیر را بررسی نمایید:

وجود هوا در سیستم

رسوب مبدل ثانویه

عدم نصب صحیح یا  خرابی سنسور NTC

خرابی کیت شیر سه راهه

خرابی پمپ نیز دخیل است.

کد خطای E03

تغییر دمای آب گرم گرمایش رفت و در 1 ثانیه بیش از 20 درجه سانتیگراد می باشد و یا تغییر آب گرم گرمایش برگشت در ثانه بیشتر از 20 درجه سانتیگراد می باشد.

در این حالت عوامل زیر را بررسی نمایید:

وجود هوا در سیستم

رسوب مبدل ثانویه

عدم نصب صحیح یا  خرابی سنسور NTC

خرابی کیت شیر سه راهه

خرابی پمپ نیز دخیل است.

کد خطای E04

تغییر دمای آب گرم گرمایش رفت و در 1 ثانیه بیش از 55 درجه سانتیگراد بیشتر از برگشت می باشد.

در این حالت عوامل زیر را بررسی نمایید:

وجود هوا در سیستم

رسوب مبدل ثانویه

عدم نصب صحیح یا  خرابی سنسور NTC

خرابی کیت شیر سه راهه

خرابی پمپ نیز دخیل است.

کد خطای E05

تغییر دمای آب گرم گرمایش رفت و در 1 ثانیه بیش از 10 درجه سانتیگراد بیشتر از برگشت می باشد.

در این حالت عوامل زیر را بررسی نمایید:

وجود هوا در سیستم

رسوب مبدل ثانویه

عدم نصب صحیح یا خرابی سنسور NTC

خرابی کیت شیر سه راهه

مسدود شدن مسیر

خرابی پمپ نیز دخیل است.

کد خطای E06

تغییر دمای آب گرم گرمایش رفت و در 1 ثانیه بیش از 30 درجه سانتیگراد بیشتر از برگشت می باشد.

در این حالت عوامل زیر را بررسی نمایید:

وجود هوا در سیستم

نصب نادرست پکیج

رسوب مبدل ثانویه

عدم نصب صحیح یا خرابی سنسور NTC

خرابی کیت شیر سه راهه

مسدود شدن مسیر

خرابی پمپ نیز دخیل است.

کد خطای E10

خطا در قرائت سنسور فشار

خرابی سنسور فشار

خرابی کابل سنسور فشار

قطعی یا اتصال کوتاه سنسور

کد خطای E11

فشار آب در مدار کمتر از 4 میلی بار است

کد خطای E12

فشار آب در مدار کمتر از 3 میلی بار است

کد خطای E13

خرابی سنسور NTC  رفت و برگشت

کد خطای E14

خرابی سنسور NTC2  و برگشت گرمایش

کد خطای E15

خرابی سنسور NTC  آب بهداشتی

کد خطای E16

خطا در سنسور NTC 4  خارجی

کد خطای E21

وجود خطا در برد دستگاه ( برد خراب است)

کد خطای E30

در صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط الکترود

کد خطای E31

تشکیل شعله وقتی شیر گاز بسته هست ( خرابی شیر گاز، خرابی برد)

کد خطای E32

پرشر شعله از روی سطح برنر

10 مرتبه پرشر در یک مرتبه درخواست گرمایش

خرابی برد

خرابی الکترود تشکیل شعله

عدم نصب صحیح دودکش

کد خطای E41

قبل از شروع سیکل تشکیل شعله پرشر سویچ هوا فعال می باشد.

کد خطای E42

درحین کار پکیج پرشر سویچ باز شده است.

کد خطای E43

تاخیر در بسته شدن پرشر سویچ هوا.

کد خطای E50

عدم اتصال کانتکور NTC4.

کد خطای E51

عدم اتصال کانتکور NTC10.

کد خطای E60

خطا در قسمت پمپ

کد خطای E61

اختلال در کارکرد پمپ

کد خطای P01

تغییر دمای آب گرم گرمایش رفت بیش از 7 درجه سانتیگراد و در این حالت 3 مرتبه تکرار می شود:

وجود هوا در سیستم

رسوب مبدل ثانویه

عدم نصب صحیح یا خرابی سنسور NTC

خرابی کیت شیر سه راهه

خرابی پمپ نیز می تواند دخیل است.

کد خطای P02

تغییر دمای آب گرم گرمایش رفت و در 1 ثانیه بیش از 55 درجه سانتیگراد بیشتر از برگشت می باشد.

وجود هوا در سیستم

رسوب مبدل ثانویه

عدم نصب صحیح یا خرابی سنسور NTC

خرابی کیت شیر سه راهه

خرابی پمپ نیز می تواند دخیل است.

کد خطای P03

تغییر دمای آب گرم گرمایش رفت و در 1 ثانیه بیش از 10 درجه سانتیگراد بیشتر از برگشت می باشد.

وجود هوا در سیستم

رسوب مبدل ثانویه

عدم نصب صحیح یا خرابی سنسور NTC

خرابی کیت شیر سه راهه

خرابی پمپ نیز می تواند دخیل است.

کد خطای P06

فشار پایین آب مسیر گرمایش

کد خطای P07

فشار بالای آب مسیر گرمایش

کد خطای P21

اولین شکست در بوجود آمدن شعله

در صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله، الکترود می تواند در این مشکل دخیل باشد.

کد خطای P22

دومین شکست در بوجود آمدن شعله

در صورت تشکیل نشدن شعله یا عدم تشخیص شعله توسط الکترود با حسگر شعله.

کد خطای P23

رد شدن در حین کار پکیج

خرابی الکترود

تشخیص شعله

 ارور های پکیج ایساتیس مدل مهر  ( Mehr 26FF )

ارور E0

خطای سنسور آب ورودی

ارور E1

کمبود آب

ارور E2

نبود شعله

ارور E3

گرمایش NTC  خراب است.

ارور E4

آب گرم مصرفی NTC  خراب است.

ارور E5

دستگاه در حالت تابستانه است.

ارور E6

عیب در سیستم تهویه

ارور E7

گرمایش بیش از حد

ارور E8

عدم برقراری ارتباط برد اصلی با برد صفحه نمایش

ارور EE

کلید اشتباه زده شده است.

تعمیر پکیج ایساتیس

ارور کد های پکیج ایساتیس مدل سوپر لوکس ff

ارور 40-50-60-70-80

دکمه ریست بیش از 5 مرتبه فشرده شده است (گیر کردن دکمه ریست)

ارور 40-50

عدم گردش آب کافی

دلایل: گرفتگی مدار ، گریپاژ کردن پمپ.

ارور 50-60-70

شعله تشکیل شده و در حالی که شیر گاز بسته است.

ارور 50-70-80

قطع شعله به دلیل خیزش شعله.

ارور 60-70

عدم اتصال یا اتصال کوتاه سنسور دمای رفت آب مدار گرمایش رفت مرکزی.

ارور 70

خطا در ارتباط برد اصلی با پنل کنترل.

ارور 80

خطای برد اصلی.

ارور 40-60-80

خطا در اولیل تلاش برای تشکیل شعله.

ارور 50-60-80

خطا در دومین تلاش برای تشکیل شعله.

ارور 70-80

عدم اتصال یا اتصال کوتاه مدار سنسور دمای مدار برگشت آب مدار گرمایش مرکزی.

ارور 90

افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش.

ارور علامت خانه بر روی نمایشگر پکیچ ایساتیس

نقص در خروج گاز های خروجی (خطای پرشر سوئیج هوا)

ارور علامت شعله بر روی نمایشگر پکیچ ایساتیس

عدم تشکیل شعله

تعمیر پکیج ایساتیس

خطاهای پکیج ایساتیس مدل سوپر لوکس معمولی

E0

خطای سنسور آب ورودی

E1

کمبود آب

E2

نبود شعله

E3

خرابی NTC گرمایش

E4

خرابی NTC آب مصرفی

E5

دستگاه در حالت تابستانه است.

E6

عیب در سیستم تهویه

E7

گرمای بیش از حد

E8

عدم برقراری ارتباطبرد اصلی با برد صفحه نمایش

EE

کلیده اشتباه زده شده است.

مشاوره دیجی امداد رسان

پکیج ایمرگاسپارامتر ها و ارور کد های پکیج ایمرگاس

ارور کد های این پکیج شامل: 1،10,11،13،15،16،17،2،20،24،27،28،3،31،36،37،38،4،43 می باشد.

ارور E1 پکیج ایمرگاس

مشعل روشن نمی شود,و یا جرقه زن عمل نمی کند.

بسته بودن شیر گاز و تمام شدن کپسول گاز

ارور ۱۰ ( E10 ) در پکیج ایمرگاس

کم بودن فشار مدار شوفاژ

فشار آب شوفاژ کمتر از یک بار است.

ارور 11 پکیج Immergas

خرابی فرشر سوئیچ دود و یا مسدود بودن مسیر دود در فن در مدل فن دار EOLO

گرفتگی در دود کش، یا فن دستگاه به دلیلی درست عمل نمی کند.

ارور 12 پکیج ایمرگاس

خرابی ال تی سی آب  گرم مصرفی، سنسور و اتصالات مربوط به آن اشکال دارد.

ارور 15

خرابی برد الکترونیکی و یا اشتباه در اتصال کانکشن ها یا کانکتور ها.

ارور 16

خرابی فن که ممکن به علت خرابی فرشر هم باشد.

ارور 17

درست نبودن سرعت فن در مدل های,کاندلیسینگ که فن این مدل اینورتریه.

ارور 2

خرابی ترموستاد حد و  سهودن شیر های زیر دستگاه پکیج هوا گیری سیستم شوفاژ.

ارور 20

کامل نبودن احتراق و یا شعله

نرسیدن هوا به دستگاه, یا به علت مسدود شدن فضا و محیط پکیج.

ارور 24

خراب شدن دکمه های کنترل فن

ارور 27

خرابی پمپ و یا مشعل در مدار گردش آب شیر های زیر دستگاه و یا همه شیر های رادیاتور ها و یا شیر های  جعبه بستس باید باز باشند و سیستم هواگیری شود.

ارور 28

نشتی درمدار آب گرم مصرفی.

آب گرم مصرفی باز است و با در محلی در حال نشت است.

ارور 3

درست کار نکردن فن در مدل ای ال او ال مسیر دود کش صحیح نیست و یا ترموستات خراب است.

ارور 31

✔ خرابی مدار و یا خود ترموستات اتاق اشکال در اتصال آن و یا خرابی در ترموستات اتاقی

ارور 36

کم بودن برق ورودی دستگاه ، ولتاژ کم 181ولت.

ارور 4

برد الکتیکی خراب است، نوسان برق و نداشتن محافظ برق.

ارور 43

خاموش شدن پکیج به علت تکرار ولتاژ38. خاموش شدن شعله دراثر باد.

ارور 5

مدار شوفاژ خراب است.

پکیج لامبرتارور پکیج لامبرت دارای صفحه LED:

کد c40 مربوط می شود به عدم عملکرد صحیص مدولاتور گاز و یا خرابی شیر گاز که احتمال می رود این خرابی از رله های برد باشد.

ارور 4080 به دلیل عدم گردش آب مدار گرمایشی است که احتمال دارد سوختگی پمپ یا گرفتگی مدار گرمایشی رخ داده باشد،  و یا خرابی بای پس اتفاق افتاده باشد.

ارور c خرابی گرمایشی را نشان می دهد.

ارور 40 یا چشمک زن 40 خرابی مصرفی است.

ارور چشمک زن 50 افت فشار آب یا سیکل بسته یا سیکل گرمایشی است و یا افت فشار آب در مدار یا پر شر حد یا پر شر نیم بار را نمایش می دهد.

ارور چشمک زن 60 اشکالی در سیستم تخلیه دود رخ داده است که ممکن است از پرشر هوا باشد. ممکن است  فن و یا برد خراب شده باشد.

ارور 70 نشان دهنده افزایش دمای بیش از حد آب است.ممکن به علت سوختگی پمپ یا خرابی کلید حرارتی اتفاق افتاده باشد که سبب می شود دمای کاذب برای برد ایجاد کند، یعنی آب به دمای 90 درجه نرسیده اما کلید حرارتی خراب شده است عمل نمی کند.

ارور چشمک زن 80 عدم تشکیل شعله است که شیر گاز عمل نمی کند یا حسگر شعله خراب است.

مشاوره دیجی امداد رسان

کد خطاهای پکیج لامبرت در صفحه دیجیتال

اما در پکیج لامبرت با صفحه های معمولی که همان صفحه دیجیتال است، دیگر اروری مشاهده نمی کنید بلکه نقص دستگاه به صورت کد های خطا بر روی صفحه نمایان می شود. به عنوان مثال کد e1 در صفحه دیجیتیال به صورت چشمک زن نیست بلکه این کد بر روی صفحه نوشته می شود. انواع کد خطا نظیر: کد e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9 می باشد.

کد خطا e1 عدم تشکیل شعله و یا تشخیص شعله است.

ارور e2  اشکال در سیستم تخلیه دود است که ممکن از  پرشن دود یا فن یا برد باشد.

ارور e3 اشکال در ان تی سی گرمایش

ارور e4 اشکال در ان تی سی مصرفی

ارور e5 عدم عملکرد شیر مدولاتور شیر گاز

ارور e6 دمای آب بیش از 90 درجه می رسد. سیستم جوش می آورد ممکن است خرابی پمپ باشد ممکن خرابی کلید حرارتی باشد و یا تنظیم شعله باشد.

یکی از دلایل فعال شدن کلید حرارتی  ممکن تنظیم نبودن شیر گاز باشد که اون مقدار دبی آب عبوری از مولد را که باید داغ کند بیش از حد داغ می کند

 ارور e7  عدم گردش آب در مدار گردشی

 ارور  e8 به علت افت فشار آب در مدار و نشتی آب یا خرابی منبع انبساط است.

(اگر در زیر دو هفته ارور e8 ظاهر شد در مدار سیکل گرمایشی دچار نشتی شده و یا خرابی منبع انبساط اتفاق افتاده است )

 ارور e9  مربوط به فعال شدن کلید حرارتی و یا تنظیم نبودن پمپ عدم گردشی شیر گاز

فرولی کد خطا A01 پکیج فرولی

دلیل این ارور می تواند روشن نشدن مشعل باشد. برای برطرف کردن این ایراد در پکیج، ابتدا گاز ورودی پکیج را بررسی نمایید و اطمینان حاصل کنید که لوله ها هوا نگرفته باشد و چنانچه هوا گرفته باید به وسیله یک متخصص هواگیری شود. در مرحله بعدی سیم کشی های الکترود را چک کنید و از کارکرد صحیح آن اطمینان حاصل نمایید. در سومین مرحله شیر گاز را چک کرده و در صورت ایراد آن را تعویض نمایید. سیم کشی ها را مورد بررسی قرار داده تا در صورت بروز ایراد، برطرف شود. در این مرحله توان و یا قدرت احتراق را به صورت صحیح تنظیم نمایید.

کد خطا A02 پکیج فرولی

ارور A02 به دلیل وجود علایٔم وجود شعله بوده ولی خاموش بودن مشعل می باشد. این ایراد هنگامی رخ می دهد که با مشعل خاموش و هنگامی که درخواستی مبنی بر آب گرم وجود ندارد و نشانه روشن شدن مشعل خاموش بوده و الکترود دچار ایراد شده  است. در این مواقع سیستم کنترل شعله، بلوکه خواهد شد.

کد خطا A03 پکیج فرولی

این ارور هنگامی رخ می دهد که سنسور اطمینان عمل کند. افزایش بیش از اندازه درجه حرارت از دیگر دلایل بروز این ارور می باشد.

کد خطا F04 پکیج فرولی

هنگامی که ترموستات دود عمل کند، ارور F04 بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

کد خطا F05 پکیج فرولی

این ارور هنگامی نمایش داده می شود که فن دچار اختلال شده باشد. در صورت مشاهده این ارور سیم کشی های فن را چک نمایید و چنانچه مشکلی نداشت فن دچار ایراد شده و باید تعمیر و یا تعویض گردد. در غیر این صورت برد دستگاه را مورد بررسی قرار داده و اگر ایرادی مشاهده کردید آن را تعویض نمایید.

کد خطا A06 پکیج فرولی

هنگامی که شعله در ده دقیقه شش مرتبه قطع می گردد، این ارور بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود. در هنگام نمایش این ارور بر روی مانیتور ابتدا فشار گاز را مورد بررسی قرار داده و در صورتی که نرمال بود تنظیمات فشار مشعل را چک کنید.

کد خطا F08 پکیج فرولی

این ارور به دلیل افزایش بیش از اندازه دمای مبدل حرارتی اتفاق می افتد.

کد خطا A09 پکیج فرولی

در صورتی که شیر گاز دچار ایراد شده باشد این ارور در پکیج فرولی به نمایش گذاشته می شود. در حین کارکرد نرمال، برد الکترونیکی بازدهی کارکرد سیم پیچ را مورد بررسی قرار داده و چنانچه میکرو پرسسور کارکرد غیر عادی شیر گاز را حس کند، این خطا نمایش داده می شود. چنانچه برد در هنگام روشن شدن مشعل قادر نباشد روشن شدن شعله را متوجه شود این ارور نمایش داده می شود.

کد خطا F10 پکیج فرولی

هنگامی که در سنسور اول مدار شوفاژ مشکلی پیش بیاید این ارور بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود. برای رفع این ارور ابتدا سیم کشی های سنسور را مورد بررسی قرار داده و در صورتی که ایرادی مشاهده کردید آن را تعویض نمایید. ممکن است سنسور آسیب دیده، دچار اتصال کوتاه شده و یا کلا سیم ها قطع شده باشد.

کد خطا F11 و F12 پکیج فرولی

این ارور هنگام بروز مشکل در سنسور مدار آب گرم بهداشتی رخ می دهد. بروز ایراد در این سنسور سبب غیر فعال سازی دستورات روشن شدن مشعل تنها در هنگام کارکرد آب گرم بهداشتی می شود. در این مواقع تنها در خواست جهت گرمایش شوفاژ می تواند انجام شود.

کد خطا F14 پکیج فرولی 

  در صورتی که سنسور مدار آب گرم بهداشتی ایرادی به وجود بیاید این ارور بر روی پکیج نمایش داده می شود.

کد خطا F16 پکیج فرولی

ارور F16 در پکیج فرولی به دلیل اشکال در شیر گاز رخ می دهد.

کد خطا A20 پکیج فرولی

این ارور هنگامی رخ می هد که در کنترل احتراق اشکال به وجود آمده باشد. این ارور به فن دستگاه مربوط بوده که ممکن است به دلیل ایراد در سیم کشی های فن، ایراد در هم زن های فن و یا خرابی خود فن باشد که باید هر کدام به صورت جداگانه بررسی شده و ایراد رفع گردد.

کد خطا A21 پکیج فرولی 

ارور A21 در پکیج فرولی احتراق ناقص و غیر طبیعی به وجود می آید.

کد خطا F34 پکیج فرولی

در صورتی که ولتاژ برق مصرفی زیر ۱۷۰ ولت باشد این ارور بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

کد خطا F35 پکیج فرولی 

این ارور به دلیل نوسانات برقی به وجود می آید.

کد خطا F37 پکیج فرولی

ارور F37 در پکیج فرولی به دلیل فشار پایین مدار شوفاژ اتفاق می افتد.

کد خطا F39 پکیج فرولی

این ارور هنگامی رخ می دهد که حسگر خارجی دچار ایراد شود.

کد خطا A41 پکیج فرولی 

این ارور هنگامی رخ می دهد که در موقعیت سنسور اختلال ایجاد شده باشد.

کد خطا F42 پکیج فرولی

این ارور به دلیل ایراد در سنسور دوگانه رخ می دهد. این حالت هنگامی فعال می گردد که اختلاف درجه حرارت تشخیص داده شده به وسیله دو سنسور مدار شوفاژ و اطمینان، به میزان مطلق و به میزان بیشتر از ۱۲ درجه تغییر نماید.

کد خطا A43 پکیج فرولی

دلیل نمایش ارور A43  در پکیج فرولی عمل کردن سیستم حفاظت از مبدل حرارتی می باشد.

کد خطا F50 پکیج فرولی

این ارور هنگامی رخ می دهد که در سیم پیچی شیر گاز مشکل به وجود آمده باشد.

کد خطا A51 پکیج فرولی

این ارور به دلیل حفاظت در برابر گرفتگی مدار دودکش نمایش داده می شود.

مشاوره دیجی امداد رسان

لورچ کد خطا E0 پکیج لورچ 

این ارور زمانی رخ می دهد که اجزای پکیج نتوانند ارتباط درستی با ترموستات برقرار کنند. برای رفع این مشکل بهتر است از یک متخصص کمک بگیرید.

کد خطا E1 پکیج لورچ

ارور E1 در پکیج لورچ نشان دهنده فعال نشدن جرقه زن سیستم می باشد و یا به نوعی می توان گفت که دستگاه قفل شده است. برای رفع این ایراد دکمه C را فشار داده تا دستگاه از حالت قفل خارج شود. سپس فن، دودکش،‌ سویٔیچ فشار هوا، لوله ونتوری و سیم کشی ها را هر یک به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهید.

کد خطا E2 پکیج لورچ

این ارور هنگامی که در ان تی سی سیستم گرمایشی و یا همان سنسور دما مشکل ایجاد شود، بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود. برای رفع این مشکل باید سنسور و سیم پیچی های مربوط به آن را مورد بررسی قرار داده تا مشکل را پیدا و حل نمایید.

کد خطا E4 پکیج لورچ

هنگامی که در ان تی سی آب گرم  مصرفی و یا سنسور دما مشکلی ایجاد شده باشد، این ارور بر روی صفحه نمایش پکیج لورچ نمایش داده می شود. برای از بین بردن این خطا باید سنسور آب گرم مصرفی و سیم کشی های آن را بررسی نمایید.

کد خطا E5 پکیج لورچ

در صورتی که در مدولاسیون شیر گاز مشکلی به وجود آمده باشد ارور E5 بر روی صفحه نمایش پکیج نشان داده می شود و برای از بین بردن این ارور ابتدا شیر گاز پکیج را بررسی کرده و چنانچه همه چی عادی بود، سوکت های مدولاسیون ا بررسی کنید و همچنین پس از آن سیم کشی ها را نیز چک نمایید.

کد خطا E6 پکیج لورچ

این ارور هنگامی رخ می دهد که دما بیش از ۹۰ درجه سانتی گراد به وسیله سنسور دستگاه گرمایشی تشخیص داده می شود. در این صورت دستگاه به شکل خودکار خاموش می گردد ولی آب گرم مصرفی به شکل نرمال در دسترس است. برای رفع این کد خطا سنسور گرمایشی را بررسی کرده، فشار پکیج را تنظیم کرده، مبدل را شستشو داده و سنسور حد را بررسی نمایید.

کد خطا E7 پکیج لورچ

در صورتی که سویٔیچ فشار هوا به شکل صحیح کار نکرد، ارور E7 بر روی صفحه نمایش پکیج ظاهر شده تا شما را از وجود این مشکل در پکیج با خبر کند. در این مواقع باید پرشر سویٔیچ هوا به وسیله یک تعمیرکار ماهر تعویض گردد.

کد خطا E8 پکیج لورچ

کم شدن بیش از حد فشار آب گرم می تواند دلیل نمایش این ارور باشد و برای رفع آن باید از عدم وجود نشتی در رادیاتورها اطمینان حاصل نمایید. شیر پر کن هوا را باز کرده تا فشار آب ورودی تامین شود. مدار سیستم را رسوب گیری نمایید و یا پمپ پکیج را تعمیر کنید.

کد خطا E9 پکیج لورچ

با افزایش بیش از اندازه دمای آب گرم مصرفی، ترموستات حد عمل می کند و باعث قفل شدن و از کار افتادن پکیج می شود. در این مواقع، ابتدا دکمه C را فشار داده تا دستگاه از حالت قفل خارج شود و سپس سنسور حد و سنسور دما پکیج را مورد بررسی قرار داده و هر  کدام دچار مشکل شده اند را تعویض نمایید.

کد خطا E10 پکیج لورچ

از علل نمایش این ارور بر روی صفحه نمایش، افزایش بیش از حد فشار سیستم می باشد. برای برطرف کردن این خطا مطمین شوید که شیر پرکن بسته باشد، رادیاتورها به صورت صحیح هواگیری شده باشد، پمپ پکیج و سیم کشی های آن ایرادی نداشته باشد. در صورتی که هیچ کدام از موارد گفته شده مشکلی نداشت، بهتر است از یک تعمیرکار کمک بگیرید.

کد خطا E12 پکیج لورچ 

ارور E12 هنگامی اتفاق می افتد که کنترل از راه دور به شکل صحیح کار نکند و برای رفع این خطا یک مرتبه دستگاه را ریست کرده و در صورتی که همچنان ارور بر روی صفحه نمایش وجود داشت، با یک متخصص مشکل را در میان بگذارید.

کد خطا E13 پکیج لورچ 

هنگامی که بخش نرم افزاری پکیج دچار ایراد شده باشد این ارور بر روی صفحه نمایش ظاهر می گردد. برای از بین بردن این ایراد ابتدا دکمه C را فشارر داده و در صورت رفع نشدن خطا، با یک متخصص تماس گرفته تا مشکل را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دهد.

کد خطا E25 پکیج لورچ

در صورتی که دمای آب بیش از اندازه پایین بود، ارور E25 بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود. در این مواقع پکیج به صورت اتومات خاموش می شود.

کد خطا E26 پکیج لورچ 

در هنگام مواجه شدن پکیج با مشکل در شیر برقی شیر گاز ارور E26 بر روی صفحه نمایش نشان داده میشود و برای از بین بردن این خطا باید این قطعه توسط یک تعمیرکار حرفه ای تعویض گردد.

کد خطا E28 پکیج لورچ 

هنگامی ارور E28 بر روی پکیج لورچ نمایش داده می شود که سنسور گرمایشی و یا سنسور آب گرم دچار مشکل شده باشد و برای رفع آن باید این دو قطعه بررسی شده و هر کدام مشکل داشت را تعویض نمایید.

کد خطا E31 پکیج لورچ 

این ارور نشان دهنده مشکل در تنظیم پارامتر ترموستات اتاقی می باشد و باید این قطعه تعویض شده تا سیستم مجدد به حالت اولیه خود باز گردد.

کد خطا E40 پکیج لورچ 

نمایش ارور E40 بر روی صفحه نمایش پکیج لورچ نشان دهنده مشکل در سیستم گرمایشی می باشد.

کد خطا E77 پکیج لورچ

این ارور هنگامی رخ می دهد که در ترموستات مخزن مشکلی به وجود آمده باشد. در این مواقع باید تعمیر به دست یک متخصص انجام شده تا به دیگر قطعات پکیج آسیبی وارد نشود. در هنگام مشاهده ارور بر روی صفحه نمایش پکیج لورچ پیش از هر اقدامی ابتدا دکمه C را فشار دهید زیرا ممکن است دستگاه قفل شده باشد. منظور از دکمه C کنترل کننده و اتصال سیستم هشدار پکیج است. محل قرار گیری این دکمه ثابت نبوده ولی در اکثر پکیج ها کنار درجه قرار گرفته است.

پکیج دموراد ارور پکیج دمراد F0: فشار کم مدار شوفاژ

✔ کد خطا F1: ترموستات دما بیش از حد

✔ کد خطا F2: اشکال در سنسور آب مصرفی

✔ کد خطاF3: اشکال در سنسور گرمایش

✔ کد خطا F4: شعله آیونایز

✔ کد خطا F5: اشکال در سنسور فشار دود

✔ کد خطا F6: اشکال در سنسور هوای خارج

✔ کد خطا OC: وجود سنسور هوای خارج

✔ کد خطا CC: عدم وجود سنسور هوای خارج

نمایندگی پکیج تاچیپکیج تاچی در چهار تیپ A, B, C, D وارد بازار شده است.

ارور کد های تیپ A :

E1, E2, E3, E4, E6, E7

ارور E1 به علت نقص در احتراق، تشکیل شعله و یا ثابت نمی شود.

 نقص در اتصال سیم برق، شیر گاز، فشار گاز بیش از حد زیاد یا کم است. در قسمت برد مدار الکتریکی جرقه می زند، شیر گاز قطع می باشد و الکترود جرقه زن خراب است یا در معرض حرارت نمی باشد، شیر گاز سیت 845 کثیف شده و مدار خروجی گاز قطع می باشد.

ارور E2 به علت گرم شدن بیش از حد.

احتمالا مدار رفت و برگشت یا شیر رادیاتورها بسته می باشد، ( یعنی روسوب گرفته است)  اتصال برد، سیم فیوز حد قطع شده است ، فیوز حد خراب است و سبب ایجاد دمای کاذب می شود، پمپ دستگاه یا شیر برقی سوخته است،  مدار بای کس کثیف شده است و باز مانده است.

ارور E3 به علت نقص در تحویه

فشر سوییچ فن خراب است، فن خراب است، یا پروانه فن شکسته است، ولتاژ برق ضعیف است، اتصال برد مدار یا سیم مدار قطع شده است، پروانه فن با اشیا خارجی درگیر می باشد، مسیر دود کش درون دیوار گرفته است، فشر آب معیوب است، یا لوله متصل به آن مسدود است، پمپ آب خراب است، سیم مدار یا اتصال برد قطع شده است، فشار آب کم است.

ارور E4 به علت کمبود آب

ارور E6 به علت نقص در حسگر ان اتی سی دمای آب گرم بهداشتی

حسگر ان اتی سی دمای آب گرم، معیوب است. اتصال سیم برد یا سیم مدار قطع شده است.

ارور E7 به علت نقص در حسگر ان اتی سی دمای مدار گرمایش

حسگر ان اتی سی دمای گرمایش معیوب است، اتصال سیم برد یا سیم مدار قطع شده است.

شاخصه های عیب یابی در تیپ A

تولید سر وصدا توسط دستگاه، فشار گاز ثابت نیست، شعله صدا ایجاد می کند، صدای پروانه فن، صدای پمپ. داخل لوله آب هوا وجود دارد.

اگر منزل گرم نمی شود سیستم مسدود است، شیر سیستم گرمایشی مسدود است یعنی آب رفت و برگشتی گرمایشی یا دچار رسوب می گردد یا شیر رادیاتور بسته است شیر سیستم گرمایشی مسدود است داخل لوله آب هوا وجود دارد، بخصوص داخل حوزینگ پمپ، مقاومت سیستم بیش از حد زیاد است. و تعداد رادیاتور ها کم است.

دستگاه روشن است اما آب گرم از شیر خارج نمی شود: در دستگاه های دو مبدله شیر برقی، گیربکس عمل نمی کند، که ممکن است به علت خرابی برد یا پمپ آب باشد، توربین پروانه شکسته یا گیر کرده، فلوسنتور حسگر جریان آب خراب است خروجی آب بهداشتی مسدود است. مبدل حرارتی رسوب گرفته است و فشار آب کم است.


ارور کد های تیپ B

تیپ B که صفجه ال ای سی دی لمسی می باشد و دارای ارور کد های E1, E2, E3, E4,E5, E6, E7,E8, E9

ارور E1 به علت نقص در احتراق، تشکیل شعله و یا ثابت نمی شود.

ارور E2 به علت نقص در تحویه عدم وصل کنتاکت در لحظه استارت اولیه فن، توسط فچر سوییچ فن

ارور E3 به علت نقص در تحویه  عدم قطع کنتاکت در لحظه اتمام کار فن توسط فچر سوییچ فن

ارورE4 به علت گرم شدن بیش از حد

ارور E5 نقص در سنسور دمای آب سرد ورودی

ارور E6 به علت نقص در حسگر ان اتی سی دمای آب گرم بهداشتی

ارور E7 به علت نقص در حسگر ان اتی سی دمای مدار گرمایش

ارور E8  نقص در مدار الکتریکی که خرابی برد است

ارور E9 نقص در کمبود فشار آب


ارور کد های تیپ C

تیپ C دارای صفحه لمسی، EP, EB, E1, E2, E3, E4,E5, E6, E7,E8, E9 ارور کد های این دستگاه می باشد.

ارور E1 فرشر سویچ نقص در تحویله،

ارور E2 نقص در حسگر ان اتی سی دمای مدار گرمایش

ارور E3 نقص در حسگر

ارور E4 نقص به علت داغ شدن بیش از حد

ارور E5 نقص در مدار شیر گاز

ارور E6 نقص در احتراق، ممکن است به علت عدم تشکیل شعله باشد.

ارور E7 نقص در شعله

ارور E8 نقص در فشار گاز

ارور E9 نقص به علت یخ زدگی

ارور EB نقص به علت وجود شعله، بعد از بسته شدن شیر گاز، زمانی که این ارور را مشاهده کردید حتما دستگاه را از برق بکشید. زیرا دستگاه غیر قابل استفاده است و احتمال آتش سوزی وجود دارد.

ارور EP نقص درکمبود فشار آب


ارور کد های تیپ D

تیپ D دارای ولومتر می باشد اما صفحه دیجیتال ندارد. ارور کد های این تیپ شامل: E1, E2, E3, E4,E5, E6, E7,E8, E9، EP, EB

ارور E1 نقص در تحویله،

ارور E2 نقص در حسگر ان اتی سی دمای مدار گرمایش

ارور E3 نقص در حسگر ان اتی سی دمای آب گرم بهداشتی

ارور E4 نقص به علت داغ شدن بیش از حد

ارور E5 نقص در مدار شیر گاز

ارور E6 نقص در احتراق، ممکن است به علت عدم تشکیل شعله باشد.

ارور E7 نقص در شعله

ارور E8 نقص در فشار گاز

ارور E9 نقص به علت یخ زدگی

ارور EB نقص به علت وجود شعله، بعد از بسته شدن شیر گاز، زمانی که این ارور را مشاهده کردید حتما دستگاه را از برق بکشید. زیرا دستگاه غیر قابل استفاده است و احتمال آتش سوزی وجود دارد.

ارور EP نقص درکمبود فشار آب

مشاوره دیجی امداد رسان

پکیج نوتاارور کد های پکیج نوتا مدل   BAMOL5 24FF

E01, E02, E03, E04, E05, E06 ,E08, E09, E12, E21, E0F, F13, F22 , F23, F25, F31, F32, F33, F59

ارور E01

خاموشی شعله یا شمعک

ارور E02

ایراد در شعله یا مشعل

ارور E03

محافظ دمای حد بالا یا عملکرد ترموستات حد یا دمای بیش از حد یا خرابی پمپ

ارور E04

ایراد در سویچ فشار آب بالا، پرشر حد ، یا در سوئیچ فشار بالا

ارور E05

بسته نشدن سوئیچ فشارهوا یا خرابی ارپرشر

ارور E06

در طول راه اندازی مشعل پنج بار افت فشار هوا رخ داده است، فشار هوا و عوامل وابسته را چک کنید.

ارور E08

ایراد در مدار مشعل و احتراق

ارور E09

خطای فید بک یا برخورد دریچه با لوله

ارور E12

قفل شدن یا ایراد در مدار حافظه ایپی پرام

ارور E21

ایراد در ای دی سی

ارور E0F2

نمایش خطای شعله

ارور F13

ایراد در خارج شدن ریموت ریست

ارور F22

منبع تغذیه یا برق بسیار کم است

ارور  F23

عدم وجود هوا

ارور F25

ایراد در سخت افزار دستگاه

ارور F31

خطای سنسور دمای آب

ارور F32

خطا در سنسور بیرونی

ارور F33

خطا در سنسور دمای DHW

ارو F59

خطا در مدار جریانات لوله ای یا دریچه ای

 

پارامتر های BAMOL 24FF

ارور A01

خاموشی شعله شمعک، ترموستات قطع شده است.

ارور E03

خطای ای پی اس

ارور E5

خطا سنسور گرمایشی

ارور E10

توقف سوئیچ فشار هیدرولیک، فشار سیستم را چک کنید

ارور E26

دمای بیش از حد ، یا خرابی سنسور گرمایشی یا عملکردن ترموستات


ارور کد های پکیج نوتا مدل NX31

E03, E02, E04, E05, E06, E08, E09, E12, E21, E29, F02, F13, F22, F23, F25, F31, F32, F33,F59, E01

ارور E01

 نشانگر عمدم جرقه زنی

ارور E02

نمایش خطا یا ایراد در شعله یا مشعل

ارور E03

محافظ دمای حد بالا یا همان ترموستات

ارور E04

ایراد در سوئیچ فشار بالا

ارور E05

بسته نشدن سوئیچ هوا

ارور E06

در طول راه اندازی مشعل پنج بار افت فشار هوا رخ داده است، فشار هوا و عوامل وابسته چک شود.

ارور E08

ایراد در مدار مشعل، احتراق و جرقه زنی

ارور E09

خطای فید ذبک یا برخورد دریچه با لوله

ارور E12

قفل شدن یا ایراد در مدار حافظه ایپی پرام

ارور F13

ایراد در مدار مشعل، احتراق و جرقه زنی

ارور F22

منبع تغذیه برق بسیار کم است

ارور F23

ایراد در بررسی عدم وجود هوا در مرحله اول راه اندازی یا استرات

ارور F25

ایراد در سخت افزار دستگاه

ارور F31

خطای سنسور دما آب

ارور F32

خطا در سنسور بیرونی

ارور F33

خطا در سنسور دمای بیرونی

ارور F59

خطا در مدار جیران لوله ای یا دریچه ها یا همان شیر تنظیم

ارور کد های پکیج نوتا مدل CF FF24

E03, E02, E04, E05, E06, E01, E10, E25, E26, E35, E96

ارور E01

خاموشی شعله یا شمعک، قطع شدن ترموستات

ارور E02

ترموستات اطمینان قطع شده است.

ارور E03

ترموستات دود کش یا همون سوئیچ فشار دود کش قطع شده است.

ارور E05

نقص و خرابی در پرو تحویل یا رفت

ارور E06

خرابی سنسورگرمایشی

ارور E10

توقف سوئیچ فشار هیدرولیک، فشار سیستم را چک کنید.

ارور E25

احتمال قطعی در پمپ و یا مسدود شدن آن

ارور E26

احتما قطعی در پمپ مسدود شدن آن

ارور E35

شعله مزاحم خطا شعله

ارورE96

 توان الکتریکی یا برق دستگاه با توجه به افت منبع تغذیه قطع شده است.

 

 کد خطاهای یورو لاین:

 چراغ دکمه ریست در هر ثانیه دوبار روشن و خاموش می شود. ال ای دی از دومی، ال ای دی از سمت چپ 45 درجه چشمک می زند:

ترموستات حد عمل کرده است.

چراغ دکمه ریست در هر ثانیه یک بار روشن و خاموش می شود و سومین ال ای دی از سمت چپ 60 درجه چشمک می زند:

عدم تشکیل یا تشخیص شعله.

چراغ ریست در در هر دو ثانیه و ال ای دی چهارم از چپ 75 درجه چشمک می زند:

سیگنال اشتباه سنسوره شعله، مشعل خاموش است ولی شعله احساس می شود.

چراغ ریست در در هر چهار ثانیه و ال ای دی دوم و چهارم از چپ 45 و 90 درجه چشمک می زند:

سنسور دود در دستگاه بدون فن،

افت ولتاژ ورودی در دستگاه فن دار: خرابی برد دستگاه

چراغ ریست در در هر چهار ثانیه و ال ای دی سوم و پنجم از چپ 60 و 90 درجه چشمک می زند:

اشکال در ان تی گرمایش

چراغ ریست در در هر چهار ثانیه و ال ای دی سوم از چپ 90 درجه چشمک می زند:

سنسور دود در دستگاه بدون فن، افت ولتاژ ورودی در دستگاه فن دار.

چراغ ریست در در هر ثانیه و ال ای دی چهارم و پنجم از چپ 75 . 90 در جه چشمک می زند:

اشکال در ان تی سی گرمایش

چراغ پنجم 90 درجه چشمک می زند: افزایش دمای داخلی بیش از 90 درجه:

امکان دارد به دلیل خراب پمپ یا خرابی ترموستات باشد.

کد خطا های یورو مکس:

A2 ,a3, a4, a6,a7 ,a8, a9,aa, ac, ad, c1,c3, c4,c6,ac, cc, dc, d4, d5, e2,e9, ea, f3, f7, fa, fd

 مدل L24FFCF

ارور های این مدل عبارتند از:

AF, E1, E10, E12,E2, E3, E31, E32, E41, E42, E50, E51, E8, E81, E88, E91, E99

مدل F36

AF, E1, E10, E12,E2, E3, E31, E32, E41, E42, E50, E51, E8, E81, E88, E91, E99

مدلMAX2 24FF بدون فن

ارور های این مدل عبارتند از:

30، 40، 50، 60، 70، 80، 4060، 406070، 4080، 50، 5060، 506070، 506080 ، 507080، 6070، 607080، 6080، 7080، 70، 80

مدل MAX2 24FFفن دار

ارور های این مدل عبارتند از:

30، 40، 50، 60، 70، 80، 4060، 406070، 4080، 50، 5060، 506070، 506080 ، 507080، 6070، 607080، 6080، 7080، 70، 80

ارور 30

اشکال در ارتباط با برد اصلی، کانکشن خراب است

ارور 40، 50، 60، 70، 80

اشکال در ارتباط صفحهنمایش با برد کنترل

ارور 4060

اشکال در فیوز 50 آمپر است. احتمالا سوختگی دارد، اتصالی دارد

ارور 406070

فن خاموش است ولی فشر سوئیچ دود وصل است.

ارور 406080

فن روشن است ولی فرشر سوئیچ دود قطع کرده است

ارور 4070

عدم تشخیص شعله در حین کار

ارور 50

کم بود آب مدار ، گردش آب در مدار شوفاژ اشکال دارد.

ارور 5060

مدار برگشت شوفاژ اشکال دارد، مدار ان تی سی باز یا اتصال کوتاه کرده است.

ارور 506070

مدار برگشت شوفاژ اشکال دارد، مدار ان تی سی باز است.

ارور 507080

مدار برگشت شوفاژاشکال دارد. مدار ان تی سی باز است

ارور 6070

عملکرد ضد یخزدگی با مشعل روشن

ارور 70

مبدل آب مصرفی رسوب گرفته

ارور 7080

عدم تشخیص شده، سنسور شعله میون

ارور80

باز شدن ترموستات ایمنی 105 درجه

مشاوره دیجی امداد رسان

پکیج باکسیارور های پکیج اکتیو تری شامل:  E01, E02, E03, E04,E05.E06,E08,E010, E25,E35,E43 می باشد.

ارور E01 پکیج باکسی 

عدم تشکیل شعله یا تشخیص شعله

ارور E02 پکیج باکسی

فعال شدن کلید حرارتی، ممکن است خود کلید خراب باشد. تنظیم نبودن شعله و یا خرابی پمپ یا وجود رسوب در مدار

✔ ارور E03 پکیج باکسی

انسداد دود کش، خطای کلید حد ترموستات دود، احتمال دارد دود کش گرفته باشد، فن کار نکند، خرابی پمپ باشد. خرابی پرشر هوا باشد.

✔ ارور E04 پکیج باکسی

قطعی سیگنال های ورودی، اشکال برقی در سیستم

✔ ارور E05 پکیج باکسی

خرابی فن، گرفتگی دود کش، خروجی هوا ایراد پیدا کرده باشد.

✔ ارور E06 پکیج باکسی

دهش مکش هوا، اگر در منزل اکسیژن وجود نداشته باشد این ارور ایجاد می کند.

✔ ارور E08 پکیج باکسی

5 بار متوالی در یک ساعت از ریست استفاده کرده اید

✔ ارور E010 پکیج Boxi پکیج باکسی

افت فشار آب در مدار گرمایش. که از زیر پکیج شیر را باز کرده و افت ارور را از بین برد

✔ ارور E25 پکیج باکسی

افت بیش از حد دما به دلیل عدم گردش آب

✔ ارور E35 پکیج Boxi پکیج باکسی

کمبود شعله اولیه و نرسیدن آب به سنسور شعله

✔ ارور E43 پکیج باکسی

اگر در مدت کمتر از 5/8 دقیقه به طور متوالی 6 بار کد 38 اعمال شود.

پکیج والتروعلت ارور های پکیج والترو مدل B5 و C5

ارو های این دو مدل کاملا مشابه هم هستتند و خطاهایی که توسط این دستگاه نشان داده می شود شامل: ارور E1,E2,E3,E4,E6,E7,E8 می باشد.

ارور E1: نقص اهتراق

ارور E2: گرمایش بیش از حد که باعث خرابی پمپ و ترموستات می شود

ارور E3: نقص در تحویه

ارور E4: کمبود آب

ارور E6: نقص در ان سی مصرفی

ارور E7: نقص در ان تی سی گرمایشی

ارور E8: یخ زدگی مدار گرمایشی هحتمال دارد به علت خرابی ان تی سی هم باشد. یا پمپ گیرپاژ کند.

پکیج ناوینمدل: معمولی

کد خطا : 1

دلیل: افزایش بیش از حد دمای مدار گرمایش (فعال شدن کلید حرارتی) .

کد خطا : 10

دلیل: انسداد دودکش – خطای پرشر سوئیچ دود .

کد خطا : 12

دلیل: نقص در احتراق .

کد خطا : 13

دلیل: قطع بودن سوئیچ آب گرمایشی .

کد خطا : 14

دلیل: اعلان نشتی گاز (انتخابی ) .

کد خطا : 15

دلیل: قطع بودن Micom (برد کنترل) .

کد خطا : 16

دلیل: افزایش بیش از حد دمای تجهیزات .

کد خطا : 17

دلیل: خطای تنظیمات Dip Switch .

کد خطا : 2

دلیل: افت فشار آب مدار گرمایش .

کد خطا : 3

دلیل: نقص در جرقه .

کد خطا : 4

دلیل: عدم تشکیل یا تشخیص شعله .

کد خطا : 5

دلیل: مدار گرمایش اشکال دارد ( مدار NTC آن باز است) .

کد خطا : 6

دلیل: مدار گرمایش اشکال دارد ( مدار NTC آن اتصال کوتاه کرده است).

کد خطا : 7

دلیل: آبگرم مصرفی اشکال دارد ( مدار NTC آن باز است).

کد خطا : 8

دلیل: آبگرم مصرفی اشکال دارد ( مدار NTC آن اتصال کوتاه کرده است).

کد خطا : 9

دلیل: قطع بودن فن

مشاوره دیجی امداد رسان

پکیج آماتیسکد خطا E01

شرح خطا: اشکال در احتراق.

کد خطا E02

شرح خطا: اشکال در سنسور حد.

کد خطا E03

شرح خطا: اشکال تخلیه دود.

کد خطا E04

شرح خطا: کمبود فشار آب.

کد خطا E05

شرح خطا: اشکال در سنسور شوفاژ.

کد خطا E06

شرح خطا: اشکال در سنسور مدار آب گرم مصرفی.

کد خطا E09

شرح خطا: ورود بیش از حد آب به دستگاه.

کد خطا E46

شرح خطا: اشکال در فرستنده جریان فلوسوئیچ.

کد خطا E51

شرح خطا: آسیب سخت افزاری.

کد خطا E52

شرح خطا: آسیب سخت افزاری.

کد خطا E53

شرح خطا: آسیب سخت افزاری.

کد خطا E72

شرح خطا: عدم تشخیص محفظه احتراق.

کد خطا E76

شرح خطا: عدم تشخیص اتصال ماژول شیر گاز – سوکت ها را چک کنید.

کد خطا E99

شرح خطا: عدم قابلیت ریست.

کد خطا: خاموش شدن مشعل

شرح خطا: نواسانات فشار آب – نوسان جریان برق – دور یا نزدیک بودن فاصله سنسور شعله – نقص شیر – نقص در سنسور سوئیچ هوا و آب – نقص در سنسور های کنترل کننده – کاهش فشار گاز.

کد خطا: غیرفعال شدن پمپ

شرح خطا: قطعی جریان برق – اتصال ناقص سیم کشی داخلی – گیرپاژ پمپ – نقص در پمپ.

کد خطا : CO

شرح خطا: نمایان شدن حالت یخ زدایی – کلید محافظ یخ زدگی خاموش است و دمای محیط محل نصب دستگاه پایین است

کد خطا : CS

شرح خطا: سنسور برگشت مدار گرمایش خراب است – سنسور خراب یا خوب نصب نشده است ولی دستگاه کار می کند .

کد خطا : DH

شرح خطا: جرقه نمیزند و یا شعله ایجاد نمی شود – شیر گاز بسته است – مجرای لوله گاز باریم است یا گرفته شده است .

کد خطا : Fy

شرح خطا: فن بعد از چند ثانیه متوقف می شود – خروجی دود کش مسدود است – سوئیچ ایمنی دودکش خراب است – شلنگ سوئیچ ایمنی دودکش بیرون آمده است .

کد خطا : GS

شرح خطا: مشعل بدون عبور آب از مبدل حرارتی روشن می شود – پمپ کار نمی کند – شیر های مسیر گرمایش بسته یا مسدود است – رد کنترل فرمان را چک کنید .

کد خطا : HS

شرح خطا: سنسور برگشتن مدار گرمایش خراب است – سنسور خراب یا خوب نصب نشده است ولی دستگاه کار می کند .

کد خطا : Sy

شرح خطا: خروج آب گرم مصرفی اشکال دارد – سنسور آبگرم مصرفی خراب است یا خوب نصب نشده است .

کد خطا : yL

شرح خطا: دستگاه کار نمی کند – فشار آب زیر نیم بار است .

کد خطا : CO

شرح خطا: نمایان شدن حالت یخ زدایی – کلید محافظ یخ زدگی خاموش است و دمای محیط محل نصب دستگاه پایین است .

کد خطا : CS

شرح خطا: سنسور برگشت مدار گرمایش خراب است – سنسور خراب یا خوب نصب نشده است ولی دستگاه کار می کند .

کد خطا : DH

شرح خطا: جرقه نمیزند و یا شعله ایجاد نمی شود – شیر گاز بسته است – مجرای لوله گاز باریم است یا گرفته شده است .

کد خطا : Fy

شرح خطا: فن بعد از چند ثانیه متوقف می شود – خروجی دود کش مسدود است – سوئیچ ایمنی دودکش خراب است – شلنگ سوئیچ ایمنی دودکش بیرون آمده است .

کد خطا : GS

شرح خطا: مشعل بدون عبور آب از مبدل حرارتی روشن می شود – پمپ کار نمی کند – شیر های مسیر گرمایش بسته یا مسدود است – رد کنترل فرمان را چک کنید .

کد خطا : HS

شرح خطا: سنسور برگشتن مدار گرمایش خراب است – سنسور خراب یا خوب نصب نشده است ولی دستگاه کار می کند .

کد خطا : Sy

شرح خطا: خروج آب گرم مصرفی اشکال دارد – سنسور آبگرم مصرفی خراب است یا خوب نصب نشده است .

کد خطا : yL

شرح خطا: دستگاه کار نمی کند – فشار آب زیر نیم بار است .

پکیج روکا E06     اشکال درسنسور آب گرم

E05     اشکال درسنسور مدار شوفاژ

E26-  E25- E02 گرمای بیش ازحد درمبدل دستگاه باعث شده تا سنسور حد 105 °c بصورت خودکار قطع شود.

E35 دراین حالت رله قسمت کنترل الکترونیکی اشکال دارد وشعله دستگاه خاموش شده است.

E98 – E99 این حالت مطابق مورد قبل یرطرف می گردد.

E97 مشعل دستگاه خاموش شده است.

تاخیر زمانی برای روشن شدن مشعل که علت آن جرقه کوتاه بوده است.

برق ورودی کمتر از 195 ولت است.

E97 این حالت مطابق مورد قبل یرطرف می گردد.

E03 این خطاها مربوط به دستگاه های بدون

این خطاها مربوط به دستگاه های بدون فن ( اتمسفریک ) می باشد.

E04- E01 این خطاها مربوط به قسمت گاز و شیرگاز دستگاه می باشد.

این حالت مطابق مورد قبل برطرف می گردد.

این مورد مربوط به پکیج های فن دار بوده که دراین حالت باز شدن سوئیچ فشارفن با تاخیرعمل نموده است.

این مورد نیز مشابه مورد قبل است با این تفاوت که بسته شدن سوئیچ فشارفن با تاخیر صورت گرفته است.

E10 این عیب دراثرکمبود فشارآب در مدار شوفاژ می باشد.

مشاوره دیجی امداد رسان

نمایندگی ال جی کد خطا E1:

در این صورت به دلیل شکسته شدن یون تشخیص جرقه در در قسمت شعله پکیج تشخیص داده نمی‌شود لذا پکیج خاموش می‌شود می توان یکی از دلایل گرم نشدن آب در پکیح ال جی را همین علت دانست. برای رفع این خطا باید وجود یا عدم وجود گاز در پکیج بررسی شود و جرقه زن را مورد بازبینی قرار دهید در صورت نیاز آن را تعویض کنید هم‌چنین یون تشخیص جرقه در دستگاه را در صورت معیوب بودن تعویض کنید و در نهایت مسیر دودکش را مورد بررسی قرار دهید در صورت مسدود بودن آن را برطرف کنید.

کد خطا E2:

حرارت بیش از حد مبدل که خود را به صورت کد E2 نمایش می‌ دهد. برای رفع این مشکل رسوبات موجود در مبدل را تمیز کنید و از بالا رفتن دمای بیش از اندازه مبدل جلوگیری کنید.

کد خطا E3:

همیشه در صورتی که آب گرم خروجی با ایراداتی روبه رو باشد این کد خطای E3 در صفحه نمایش پکیج ال جی ظاهر می‌شود. برای رفع این مشکل لازم است رسوبات موجود در لوله‌های شوفاژ باید از بین برده شوند هم‌چنین رسوبات لوله‌کشی پکیج نیز باید از بین برود تا این مشکل هموار شود. ممکن است در بعضی از موارد با ریست کردن پکیج ایراد وارد شده از بین برود. اگر با ریست کردن پکیج ال جی آشنا نیستید بهتر است از دفترچه‌ی راهنما کمک بگیرد. یک نکته لازم به ذکر است در صورتی که پکیج ال جی بیشتر از یک ساعت روشن بماند به طور خودکار خاموش می‌شود در صورتی که می‌خواهید دستگاه مجددا روشن شود کافی است شیر آب گرم را باز کنید.

کد خطا E4:

اگر فشار آب پایین‌تر از حد مجاز باشد کد خطای E4 در صفحه نمایش پکیج ال جی ظاهر می‌شود. برای رفع این مشکل ابتدا باید تمام لوله‌ها و قسمت زیرین دستگاه را بررسی کنید تا ببینید دچار نشتی نشده باشد. در مرحله‌ی بعد شیر پر کن پکیج را باز می‌کنیم تا هنگامی که فشار پکیج به 2 بار برسد باید حواستان باشد که فشار دستگاه به بیش از 2 بار نرسد و اکنون پکیج را ریست کنید اگر مشکل به وجود آمده برطرف نشد احتمال خرابی پمپ وجود دارد ممکن است پمپ سوخته باشد که باید تعویض شود.

پکیج بایکانمدل: SUN & Moon

کد خطا E01

شرح خطا: عدم تشکیل یا تشخیص شعله.

کد خطا E02

شرح خطا: انسداد دودکش – خطای کلید حد ترموستات دود در مدل های بدون فن و انسداد دودکش – خطای پرشر سوئیچ دود در مدل های فن دار.

کد خطا E03

شرح خطا: خطای عملکرد NTC شوفاژ و یا رسوب گرفتگی مبدل اصلی.

کد خطا E04

شرح خطا: خطای عملکرد NTC مصرفی.

کد خطا E05

شرح خطا: اشکال در مدولاتور شیر گاز ( شعله مینیمم است ).

کد خطا E06

شرح خطا: افزایش بیش از حد دما به بیش از 90 درجه سانتیگراد.

کد خطا E07

شرح خطا: اشکال در پمپ و یا عدم گردش آب.

کد خطا E08

شرح خطا: افت فشار آب مدار گرمایش.

کد خطا E09

شرح خطا: فعال شدن کلید حرارتی.

مشاوره دیجی امداد رسان

4.7/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *